שינוי יעוד ממגורים למסחר - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים למסחר - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים למסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/10/1977תאריך פרסום: 10/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2373. עמוד: 119. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית02/09/1977