שינוי יעוד ממגורים למסחר - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים למסחר - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור למסחר.
2. להרוס קיוסק קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/1980תאריך פרסום: 24/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2646. עמוד: 2134. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/1980
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/1979
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1979.
פרסום להפקדה ברשומות01/02/1979תאריך פרסום: 01/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2511. עמוד: 889. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה25/09/1978
קבלת תכנית21/07/1978