שינוי יעוד ממגורים למסחר

תוכנית 3/ 02/ 101/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים למסחר
מספר: 3/ 02/ 101/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) שינוי יעוד מאזור: 1. אזור מגורים ב'. 2. אזור מגורים ג'. 3

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק32-33
2020חלק28
2021חלק1
2071חלק8-9, 179
2072חלק3-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 29, 31, 35, 37, 39, 41-46, 48-56, 58, 60-61
2073חלק2-4, 84, 95
2079חלק4, 14
2304חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. שנה עברית: התשמה .