שינוי יעוד ממגורים לציבור

תוכנית ד/ 602/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים לציבור
מספר: ד/ 602/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים לציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאחווה

תיאור המיקום:
כפר אחים - מרכז אחווה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1978תאריך פרסום: 28/12/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2499. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית05/07/1978