שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון

תוכנית מי/ 232/ ז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון
מספר: מי/ 232/ ז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים %40 לשטח שייעודו בניני
ציבור להקמת מקוה טהרה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםהראלקרית יעריםקרית יערים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית יערים טלזס
מגרש מס' 44 לפי תכנית מס' מי / 232 .
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29539חלק52-53, 60-62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1993תאריך פרסום: 21/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4077. עמוד: 1301. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית08/12/1992
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/1992
פרסום להפקדה ברשומות24/09/1992תאריך פרסום: 24/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4043. עמוד: 4795. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/08/1992
החלטה בדיון בהפקדה05/04/1992
קבלת תכנית23/12/1991