שינוי יעוד ממגורים לשטח למבני ציבור - בית ספר אופיר - אילת

תוכנית 2/ 03/ 123/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים לשטח למבני ציבור - בית ספר אופיר - אילת
מספר: 2/ 03/ 123/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זכויות בניה ומגבלות בניה 83.86% לשימוש עיקרי ו- 16.14% לשימוש שרות.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למבני ציבור.
ג. הקלה בקו בניין מדרך ארצית מס' 12 (דרך יותם) מ- 100 מ' ל- 17.5 מ'.
ד. שינוי יעוד מאזור מגורים לדרך מוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
דרך יותם- רח' שחורת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40038חלק107, 131167, 175
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3715. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים02/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/10/2008
פרסום להפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 89. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית06/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2008
קבלת תכנית31/10/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה