שינוי יעוד ממגורים לשטח מבני ציבור, ריינה

תוכנית 2/ מע/ מק/ 5249/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים לשטח מבני ציבור, ריינה
מספר: 2/ מע/ מק/ 5249/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יועד חלקה מחלקה 24 הנקרא תת חלקה (6 / 25 )
מאזור מגורים א' לאזור מבני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17527חלק24