שינוי יעוד ממגורים לשטח מתקנים הנדסיים, מעלות

תוכנית ג/ 15217

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים לשטח מתקנים הנדסיים, מעלות
מספר: ג/ 15217
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי , אזור מגורים ושצ"פ לשטח מתקן הנדסי ושצ"פ.
קביעת הוראות בניה למתקן הנדסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18407חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5767בנה ביתך מעלותשינוי
תוכניתג/ 2610ואדי קורןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2218. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1603.
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח02/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2005
קבלת תכנית10/01/2005