שינוי יעוד ממגורים לשטח פרטי פתוח.שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים.

תוכנית בר/ 20/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים לשטח פרטי פתוח.שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים.
מספר: בר/ 20/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממגורים לשטח פרטי פתוח.
2. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
ישוב: בניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5020חלק24-2540
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4575. עמוד: 52. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1996.
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1996תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4467. עמוד: 985. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה13/12/1995
קבלת תכנית27/09/1995