שינוי יעוד ממגורים מעורב במסחר לתחנת תידלוק, יפיע

תוכנית ג/ 15910

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים מעורב במסחר לתחנת תידלוק, יפיע
מספר: ג/ 15910
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יישום הוראות תכנית המתאר הארצית לתחנות דלק (תמ"א/18),ע"י הקמת תחנת דלק זעירה שניתן לתדלק בה בו זמנית לא יותר מ-4 כלי רכב.
מותר לספק בה דלק לרכב שמשקלו הכולל המותר על פי דין ואינו עולה 4 טון.
בנוסף לאספקת דלק לרכב,מותר לספק בה דלק מכל סוג,למעט גפ" ,למטרה שאיננה שימוש הדלק ברכב.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע משטח מע"ר (מגורים ומסחר) לשטח של תחנת דלק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16878חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעשינוי
תוכניתג/ 8471שינוי בתקנון ג / 1313 , יפיעשינוי
תוכניתג/ 12248הגדלת שטחי שרות לחניות תת קרקעיות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/12/2005
קבלת תכנית16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601516/10/2006