שינוי יעוד ממגורים - קומה אחת - לשתי וקמות (קוטג') - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממגורים - קומה אחת - לשתי וקמות (קוטג') - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרשים לבניה עצמית, יחידת דיור אחת לכל מגרש,
ושינוי בגובה הבניין מקומה אחת לקוטג',
וקביעת קוי בניין והתווית דרכים (מוטורית ולהולכי רגל).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/1986תאריך פרסום: 29/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3364. עמוד: 2802. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1986
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1986. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1986. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1986. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1980תאריך פרסום: 28/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2608. עמוד: 1118. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה19/11/1979
קבלת תכנית18/10/1979