שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד,הקמת מבנה בן 9 קומות ועוד קומה רח' המעפילים

תוכנית 10273

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד,הקמת מבנה בן 9 קומות ועוד קומה רח' המעפילים
מספר: 10273
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הקמת מבנה מגורים חדש בן 7 קומות מגורים ( קומה עליונה חלקית ) ועוד קומת ח. מכונות ושתי קומות תת קרקעיות לחניון ומחסנים.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת בינוי חדש לשם הקמת מבנה ובו 7 קומות מגורים ( קומה עליונה חלקית ) ועוד קומת חדרי מכונות ומזגנים מעליהם, כל זאת מעל שתי קומות חניה ומחסנים תת קרקעיות .
4. קביעת מספר יחידות הדיור בבנין ל - 13 יח"ד לכל היותר.
5. קביעת שטחי הבניה במגרש להיקף של 4083 מ"ר , מהם 2281 מ"ר שטחים עיקריים ו- 1802 מ"ר שטחי שירות.
6. קביעת קווי בנין חדשים לשם הבניה כאמור לעיל.
7. הגדלת מספר הקומות המותר מ- 3 קומות ל- 7 קומות מגורים ( קומה עליונה חלקית) ועוד קומת ח. מכונות ומזגנים מעליהם, כל זאת מעל שתי קומות חניה ומחסנים תת קרקעיות.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
9. איחוד וחלוקה מחדש (בהסכמת הבעלים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהמעפילים

תיאור המיקום:
גבעת אורנים,
בפינת הרחובות המעפילים וישראל אהרוני.
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך : בין 219/575 - 219/625
רוחב : בין 629/975 - 630/050
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30185חלק188, 190
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1397הרחבת דרכים בין רחוב המעפילים ורחוב הפלמח [שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 297. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות29/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1894.
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2005
קבלת תכנית18/04/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/02/2005