שינוי יעוד ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, שעפט, דרך ראמללה

תוכנית 11327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, שעפט, דרך ראמללה
מספר: 11327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית שינוי יעוד החלקה מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד.
2. קביעת בינוי לתוספת לקומה ב' לשם הרחבת שתי יח"ד בהתאם לנספח הבינוי.
3. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות (מעל קומה ב') לשם יצירת ארבע יח"ד חדשות בהתאם לנספח הבינוי.
4. הגדלת מס' יח"ד ל- 9 יח"ד.
5. הגדלת מס' הקומות מ- 3 קומות ל- 5 קומות.
6. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 1163 מ"ר, מהם 1034 שטחים עיקריים ו- 129 שטחי שרות.
7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
9. קביעת קוי בניין חדשים לתוספת הבנייה כאמור.
10. קביעת הורות בגין בניינים, גדרות, מדרגות להריסה.
11. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשעפט

תיאור המיקום:
שכ' שועפט , מזרח לדרך ראמללה
קרקע בהליכי הסדר ( לוח תביעות ) .
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך בין 222/290 - 222/330
רוחב בין 635/260 - 635/285
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30552חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3456/ אשכונת שועפט - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1763. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית05/11/2006
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3043. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/08/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/08/2005
קבלת תכנית18/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601505/11/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501727/11/2005