שינוי יעוד ממגורים 3 למגורים מיוחד, סנהדריה, שאול המלך 27

תוכנית 10972

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים 3 למגורים מיוחד, סנהדריה, שאול המלך 27
מספר: 10972
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית: הרחבות דיור.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א. הרחבות דיור ל- 5 יח"ד
ב. תוספת מרפסות זיזיות בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור.
ד. הבניה המוצעת הינה 397.3 מ"ר מתוכם 338.8 מ"ר שטחים עיקריי ו 58.5 מ"ר שטחי שירות.
ה. תוספת קומה ע"ג גג קיים להרחבת דיור ליח"ד מס' 5 .
ו. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ח. קביעת הוראות בגין מבנים גדרות ומרפסת להריסה.
ט. קביעת מס' הקומות ל- 3 מעל מפלס ה 0.00 ו- 2 קומות מתחת למפלס 0.00 .
י. קביעת שימושים למגורים בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשאול המלך

תיאור המיקום:
שכונת סנהדריה,
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :
אורך בין 220/825 - לבין 220/875
רוחב בין 633/900 - לבין 633/925
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30106חלק95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1511התוויה והרחבת דרכים בשכונת סנהדריה.שינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2009. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4171. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/04/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2009
החלטה בדיון באישור תכנית09/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3525. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/06/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/03/2005
קבלת תכנית24/02/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה