שינוי יעוד ממגורים5 מיוחד למגורים 1 ,תוספת קומה מעל בנין קיים,א- טור

תוכנית 12613

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגורים5 מיוחד למגורים 1 ,תוספת קומה מעל בנין קיים,א- טור
מספר: 12613
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומה מעל בנין קיים בן 2 קומות מעל קומת מחסנים.

עיקרי ההוראות:
* שינוי יעוד שטח ממגורים 5 מיוחד למגורים ב- 1 .
* קביעת בינוי לתוספת בניה למגורים בהתאם לנספח הבינוי.
* קביעת שטחי הבניה המירביים ל- 783.0 מ"ר מתוכם 750.0 מ"ר שטחים עיקריים 33.0 מ"ר שטחי עזר.
* הגדלת מס' הקומות המירביים מ- 2 קומות מעל קומת מחסנים ל- 3 קומות מעל קומת מחסנים.
* קביעת מס' יח"ד בבנין ל- 6 יח"ד.
* קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבניה , כאמור.
* קביעת קווי בנין חדשים לתוספת בניה.
* קביעת הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.
* קביעת הוראות בגין עצים בוגרים לנטיעה.
* קביעת הוראות בגין הכנת תצ"ר.
* קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשייח ענבר

תיאור המיקום:
שכנות א- טור,
קואורדינטה Y 224/250
קואורדינטה X 632/525
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3085פיתוח שטח - מורדות מזרחיים ודרומיים של הר הזיתיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5459. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2009
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3530. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/12/2007
קבלת תכנית10/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200900501/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200800509/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה