שינוי יעוד ממגרשים למגורים, ליעוד שב"צ ושצ"פ, דרום סח'נין:

תוכנית ג/ 14229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממגרשים למגורים, ליעוד שב"צ ושצ"פ, דרום סח'נין:
מספר: ג/ 14229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לבינייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק206-212, 286
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3258. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1925. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/09/2003
קבלת תכנית10/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400705/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים38126/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302524/12/2003