שינוי יעוד ממסחר לאזור מגורים והתווית הדרך, בית ג'אן

תוכנית גנ/ 16889

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממסחר לאזור מגורים והתווית הדרך, בית ג'אן
מספר: גנ/ 16889
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממסחר למגורים א' וקביעת הוראות ושימושים לאזור מגורים א
שינוי יעוד ממסחר למגורים א
הקטנת קו בניין אחורי מ - 3.0 ל - 1.0 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19506חלק7-8, 163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 685תכנית מתאר בית ג'אןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3001. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2009
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3650. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/04/2007
קבלת תכנית20/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801919/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701111/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה