שינוי יעוד ממסחר למגורים א' שכונת נווה נוי

תוכנית 5/ 03/ 134/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממסחר למגורים א' שכונת נווה נוי
מספר: 5/ 03/ 134/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד שטח המיועד למסחר למתחם מגורים א' בשכונת נווה נוי ב"ש.

עיקרי ההוראות:
1.שינוי יעוד הקרקע משטח מסחרי למגורים א' ודרך משולבת .
2. חלוקת השטח המיועד למגורים ל 11 מגרשים חד ? משפחתיים.
3. קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
4. קביעת זכויות בניה כמפורט להלן:
א. שטח עיקרי מקסימאלי ליח"ד - 260 מ"ר
ב. שטח שרות מעל הקרקע ? 50 מ"ר (30 מ"ר חניה מקורה, 12 מ"ר ממ"ד, 8 מ"ר מחסן בנוי כחלק מהבית ובליטות ארכיטקטוניות)
ג. תכסית קרקע מרבית ? 50%.
ד. קביעת מס' הקומות ? 2 + עלית גג.
5. קביעת הנחיות בניה והוראות לעיצוב אדריכלי.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח ולתשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 179625
קואורדינטה Y 571025

שטח התחום בין הרחובות אטד, חבצלת הנגב ואלמוג בשכונת נווה נוי באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38019חלק
38318חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 134/ 23שכונת נוה נוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6056. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3539. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
קבלת תכנית18/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה