שינוי יעוד ממסחר למגורים, רמת ישי

תוכנית ג/ 11176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממסחר למגורים, רמת ישי
מספר: ג/ 11176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור למסחר לאזור מגורים א' וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק8598
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
תוכניתג/ 4392שנויים בתקנון תוכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3297. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4212. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה12/05/1999
קבלת תכנית10/01/1999