שינוי יעוד ממסחר משרדים ושפ"פ למסחר, ריינה

תוכנית גנ/ 17044

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממסחר משרדים ושפ"פ למסחר, ריינה
מספר: גנ/ 17044
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממסחר ומשרדים ושפ"פ למסחר ותעשיה עתירת ידע

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממסחר ומשרדים ושפ"פ למסחר ותעשיה עתירת ידע
קביעת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13108הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכיםשינוי
תוכניתג/ 14809ביטול דרך גישה, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1199. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2008. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית06/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2603. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2007
קבלת תכנית27/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95322/09/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801206/08/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701724/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה