שינוי יעוד ממסחרי למגורים

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממסחרי למגורים
מספר: הצ/ 5/ 1/ 128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד חלק ממגרש 400 מאזור מסחרי לאזור
מגורים ולשטח פרטי פתוח.
2. לחלק את אזור המגורים למגרשים (עבור 12 יח"ד
סה"כ) ולקבוע בינוי עקרוני בתחום התכנית (באזור
המגורים ובאזור המסחרי).
3. קביעת הוראות, מגבלות ותנאים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
מגרשים 400 וחלק ממגרשים 642 (דרך) ו-610 (דרך).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7790כל הגוש
7792כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/1999תאריך פרסום: 11/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4783. עמוד: 4719. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1999.
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1206. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה10/11/1997
קבלת תכנית13/07/1997