שינוי יעוד ממעבר להולכי רגל לאזור מסחרי

תוכנית 21/ 02/ 101/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממעבר להולכי רגל לאזור מסחרי
מספר: 21/ 02/ 101/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אזור מסחרי (תוספת בניה) ע"י שינויים ביעודי
הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק83, 9943-44, 80-81, 100, 202, 271
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1996.
פרסום לאישור ברשומות09/06/1996תאריך פרסום: 09/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4416. עמוד: 3551. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/03/1996
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4343. עמוד: 309. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 08/09/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה03/07/1995
קבלת תכנית04/08/1991