שינוי יעוד ממרכז אזרחי ל מגורים א' והסדרת דרכי גישה - דיר חנא

תוכנית ג/ 11032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממרכז אזרחי ל מגורים א' והסדרת דרכי גישה - דיר חנא
מספר: ג/ 11032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרכים ודרכי גישה ושינוי מרכז אזרחי
למגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19410חלק50, 54, 57-59, 61-63, 66-67, 6921, 39, 41, 51, 55-56, 64, 70
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/06/1999
קבלת תכנית16/11/1998