שינוי יעוד ממרכז ספורט לשטח למוסדות ציבור - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ממרכז ספורט לשטח למוסדות ציבור - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למרכז ספורט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2145. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1978תאריך פרסום: 16/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2421. עמוד: 1375. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1977
קבלת תכנית25/12/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006