שינוי יעוד ממרכז עסקים ומסחר לבניני ציבור והתווית דרך

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 119/ 04/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינוי יעוד ממרכז עסקים ומסחר לבניני ציבור והתווית דרך
מספר: 119/ 04/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
188חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200404619/10/2004