שינוי יעוד ממשק עזר לאזור מגורים מיוחד.

תוכנית שד/ 213/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ממשק עזר לאזור מגורים מיוחד.
מספר: שד/ 213/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי יעוד ממשק עזר לאזור מגורים מיוחד.
ג. קביעת הוראות בניה לאזור מגורים מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגני עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6448חלק118-120, 175
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2187. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/03/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 376. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/10/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2002
קבלת תכנית03/12/2001