שינוי יעוד מציבורי למגורים

תוכנית ג/ 11930

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מציבורי למגורים
מספר: ג/ 11930
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת מגרש לבית מגורים (חלק מחלקה 20 בגוש 10474)
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובניית השטחים הכלולים בתחום התכנית.
ג. חלוקה למגרשים עפ"י התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק4-5, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10068שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בסמת טבעון (חילף).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2001תאריך פרסום: 16/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5012. עמוד: 3826. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2001. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 457. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2000
קבלת תכנית30/05/2000