שינוי יעוד מקרית הממשלה למבנה ציבור - בית הפרקליט, נצרת

תוכנית ג/ 16032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מקרית הממשלה למבנה ציבור - בית הפרקליט, נצרת
מספר: ג/ 16032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקצאת שטח למוסדות ציבור להקמת בית הפרקליט בנצרת.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מאזור קריית ממשלה למוסדות ציבור .
הסדרת מערכת הדרכים באזור.
קביעת הוראות בניה חדשות בתחום התכנית.
שינוי יעוד ממגורים א' לדרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16539חלק3, 21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9000שינוי לתקנון תכנית מתאר מקומית 42 / 365 / PT, נצרת.שינוי
תוכניתג/ 8479היכל בית המשפט, נצרת עיליתשינוי
תוכניתג/ 3057תכנית מתאר, נצרת עיליתשינוי
תוכניתג/ 3401שנוי יעוד למגורים, נצרת עיליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3335. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים13/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 466. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים05/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/01/2006
קבלת תכנית11/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800227/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים81631/10/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006