שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור בנייני ציבור.

תוכנית 6/ 02/ 234/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור בנייני ציבור.
מספר: 6/ 02/ 234/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור לבנייני ציבור ולדרך מוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1986תאריך פרסום: 06/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3299. עמוד: 1345. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים15/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1986. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 297. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית08/11/1984