שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג',לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג',לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ג',לאזור
מגורים ג' עם חזית מסחרית, ושטח צבורי פתוח,
ולשטח לבניני ציבור.
2. פתיחת דרכים ושבילים ובטול חלק משביל, קביעת חניה
צבורים.
3. קביעת הוראות בניה.
4. חלוקה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק20-24, 5247
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות05/11/1996תאריך פרסום: 05/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4454. עמוד: 403. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/11/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/08/1996
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/1994
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1993.
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1992תאריך פרסום: 26/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4062. עמוד: 544. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1992
קבלת תכנית07/08/1991