שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחרי

תוכנית 8/ 03/ 134/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחרי
מספר: 8/ 03/ 134/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מסחרי ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו

תיאור המיקום:
ישוב: שדה עזיהו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2492חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 695ת.ב.ע.מ. - מושב שדה עוזיה (תכנית מס' 8/ 03/ 134)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 13/06/1997.
פרסום לאישור ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4524. עמוד: 3617. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/04/1997
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות06/01/1997
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1996.
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 76. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1996
קבלת תכנית14/02/1996