שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וחלוקה למגרשים

תוכנית ג/ 11314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וחלוקה למגרשים
מספר: ג/ 11314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים א' להרחבת דרך שינוי יעוד
מחקלאי למגורים א' ודרך חלוקת הקרקע למגרשים
והגדרת קווי בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17512חלק3432, 35-37, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
קבלת תכנית23/05/1999