שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, טייבה זועביה, מתאר 1

תוכנית ג/ 11577

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, טייבה זועביה, מתאר 1
מספר: ג/ 11577
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד אזור חקלאי למגורים ושצ"פ.
התווית מערכת דרכים וחלוקה למגרשים.
קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)

תיאור המיקום:
ישוב: טיבה(בעמק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23208חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2000
קבלת תכנית08/11/1999