שינוי יעוד מקרקע חקלאית למערכת מחלפים בין שתי דרכים מהירות - מחלף מורשה

תוכנית מתא/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית למערכת מחלפים בין שתי דרכים מהירות - מחלף מורשה
מספר: מתא/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, שצ"פ ואיזור תעשיה להרחבת דרך, יצירת מסגרת תכנונית לסלילת מערכת מחלפים בין שתי דרכים מהירות ומתן נגישות לרמת-השרון ובית העלמין רמה"ש כולל הקמת גשרים, מעברים תחתיים, קירות אקוסטיים, קירות תומכים, מעבירי מים, תעלות וכו'.
ב. מניעה וצמצום של מטרדים סביבתיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון

תיאור המיקום:
מחלף מורשה - כבישים מס' 5/4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6333חלק262-263, 30483, 255-256, 258, 260, 296, 301, 307
6334חלק176-8, 18, 23
6339חלק5-9, 11, 13
6340חלק1510, 14, 16-18, 24-25
6341חלק9-13, 22-23, 254-5, 14-16, 19-21, 28, 145, 167
6547חלק1516, 137
6548חלק1, 4-5, 7, 9-11
6549חלק121-2, 9-11, 13, 15-17
6550חלק196
6639חלק29-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמתא/ 14/ אתכ' מס' מתא/14א (רש/519ב')שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות21/11/2001תאריך פרסום: 21/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5033. עמוד: 464. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות05/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1999תאריך פרסום: 25/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4813. עמוד: 715. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1999. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1999
קבלת תכנית26/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות108220/06/2011