שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן לביוב בין עילוט לגבעת אלה.

תוכנית ג/ 10172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן לביוב בין עילוט לגבעת אלה.
מספר: ג/ 10172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח למתקן הנדסי לביוב וביטול מתקן הנדסי עפ"י
תכנית ג / 8853 המאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק32
17488חלק21, 36
17489חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8853שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, עילוט.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1998תאריך פרסום: 28/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4640. עמוד: 3441. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים03/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/03/1998
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/1998
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1997תאריך פרסום: 31/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4601. עמוד: 1056. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/12/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/12/1997
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1997
קבלת תכנית30/09/1997