שינוי יעוד מקרקע חקלאית לנופש כפרי, מושב לימן

תוכנית ג/ 17512

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית לנופש כפרי, מושב לימן
מספר: ג/ 17512
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד בתוך נחלה מס' 18 (ארעי)מאזור חקלאי לנופש כפרי.

עיקרי ההוראות:
הקמת 4 יחידות נופש כפרי נוספות, חדרי טיפולים, וברכות טיפוליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18210חלק1855, 64
18288חלק2011
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8438בנה ביתך לימןשינוי
תוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימןשינוי
תוכניתג/ 11403תיירות 2000 - תל עדשים, מתאר 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף30/07/2008
קבלת תכנית10/03/2008