שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק

תוכנית זמ/ 598/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק
מספר: זמ/ 598/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לתחנת דלק .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשתולים

תיאור המיקום:
ליד כביש אשקלון ול"א,כ-300 מ' צפונית לכניסה למושב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
183חלק33-34, 51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/1975תאריך פרסום: 25/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2178. שנה עברית: התשלו .