שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק, שרותי דרך ומסחר, כפר גדעון

תוכנית ג/ 9537

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק, שרותי דרך ומסחר, כפר גדעון
מספר: ג/ 9537
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך שירות, תחנת תידלוק
ושרותי דרך ומסחר,

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר גדעון

תיאור המיקום:
ישוב: כפר גדעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16752חלק34
16753חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/04/1997
קבלת תכנית15/08/1996