שינוי יעוד משביל להולכי רגל לאזור מגורים - חלקה 37 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משביל להולכי רגל לאזור מגורים - חלקה 37 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלקה 72 מדרך להולכי רגל לשטח מגורים וצרופה לחלקה 37.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק37, 72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/1984תאריך פרסום: 09/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3023. עמוד: 1483. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים09/01/1984
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1983
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/1983תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1983. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1983. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1983.
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2941. עמוד: 2381. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1983
קבלת תכנית11/03/1983