שינוי יעוד משביל להולכי רגל לאזור מסחרי וחניה- רחוב אילות . אילת

תוכנית 2/ 03/ 131/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משביל להולכי רגל לאזור מסחרי וחניה- רחוב אילות . אילת
מספר: 2/ 03/ 131/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינויי יעוד חלקות וחלקי חלקות
2. איחוד החלקות וחלוקה מחדש בהתאם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק9, 66-69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/1973
פרסום להפקדה ברשומות10/02/1972תאריך פרסום: 10/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1804. עמוד: 1105. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1971
קבלת תכנית22/10/1971