שינוי יעוד משטח ביניני ציבור לשטח למגורים א' עראבה ושינוי תוואי דרך

תוכנית ג/ 11484

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ביניני ציבור לשטח למגורים א' עראבה ושינוי תוואי דרך
מספר: ג/ 11484
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים א'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19346חלק146, 12-13, 15-16, 20, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.שינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2845. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2000תאריך פרסום: 09/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4932. עמוד: 326. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2000
קבלת תכנית22/08/1999