שינוי יעוד משטח בית העלמין למבני ציבור

תוכנית ג/ 13600

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח בית העלמין למבני ציבור
מספר: ג/ 13600
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה בתוך בית העלמין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליגוש חלבגוש חלבג'ש )גוש חלב(
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14107חלק1, 104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 912תכנית מתאר גוש חלבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית29/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית01/12/2002