שינוי יעוד משטח בית קברות למגורים, שינוי למתאר, דיר חנא

תוכנית ג/ 10007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח בית קברות למגורים, שינוי למתאר, דיר חנא
מספר: ג/ 10007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד משטח בית קברות לשטח למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19410חלק9, 26, 30, 37-38
19418חלק78-7918, 80
19419חלק1-2, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2001תאריך פרסום: 09/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5009. עמוד: 3532. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1220. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1998
קבלת תכנית21/07/1997