שינוי יעוד משטח בית קברות לשטח למרכז אזרחי ושינוי תוואי דרך סכנין

תוכנית ג/ 11536

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח בית קברות לשטח למרכז אזרחי ושינוי תוואי דרך סכנין
מספר: ג/ 11536
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבית קברות לשטח למרכז אזרחי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19282חלק75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1754. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים15/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2888. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2000
קבלת תכנית23/09/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003