שינוי יעוד משטח חקלאי ובית קברות - לבית קברות ושטח מגורים א' והתווית דרכים

תוכנית ג/ 10857

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי ובית קברות - לבית קברות ושטח מגורים א' והתווית דרכים
מספר: ג/ 10857
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן את השטחים המותחמים בקו כחול עבה ולקבוע
הנחיות תכנון בהתאם לחוק התכנון והבניה תשנ"ה
1965 כולל יעודם מחדש. וקביעת הוראות בניה
לצורך הוצאות היתרי בניה בשטח תכנית זו.
ב. יעוד שטחים למגרשי בניה ליחידות דיור לפי הוראות
בפרק (א-17 ).
ג. יעוד שטחים ציבוריים (בית קברות).
ד. דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19409חלק26, 543, 27, 33, 63, 66, 69
19411חלק21-2310-11, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2003
קבלת תכנית03/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301310/06/2003