שינוי יעוד משטח חקלאי ומוסדות חינוך לשטח ספורט

תוכנית 8/ 02/ 101/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי ומוסדות חינוך לשטח ספורט
מספר: 8/ 02/ 101/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד חלק מחלקה 122 (זמני) מ"שטח חקלאי" ל"שטח ספורט" ו"שטח ציבורי פתוח".
ב. שינוי יעוד חלק מחלקה 117 (זמני) מ"שטח למוסדות חינוך" ל"שטח ספורט".
ג. שינוי יעוד חלק מחלקה 123 (זמני) מ"דרך קיימת" ל"שטח ספורט" ו"שטח ציבורי פתוח".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
326חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות27/05/1982תאריך פרסום: 27/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2817. עמוד: 1820. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1982. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1982. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1982. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה22/03/1982
קבלת תכנית22/02/1982