שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים - שינוי בקוי ואחוזי הבניה - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים - שינוי בקוי ואחוזי הבניה - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין אחוזי הבניה ושינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/1980תאריך פרסום: 02/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2617. עמוד: 1387. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/1980
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1980
פרסום להפקדה ברשומות06/12/1979תאריך פרסום: 06/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2585. עמוד: 450. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1979.
החלטה בדיון בהפקדה27/08/1979
קבלת תכנית01/08/1979