שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, אעבלין

תוכנית ג/ 10427

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, אעבלין
מספר: ג/ 10427
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן את השטחים המותחמים בקו עבה ולקבוע הנחיות תכנון בהתאם לחוק התו"ב תשכ"ה 1965 כולל יעודם מחדש וקביעת הוראות בניה לצורך הוצאת היתרי בניה בשטח תכנית.
ב. יעוד שטחים למגרשי בניה ליחידות דיור לפי הוראות סעיף א' 17.
ג. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים.
ד. להתוות מערכת כבישים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12205חלק79
12212חלק6-83-5, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6140שנוי יעוד למגורים, מבני צבוריים פתוחים -עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3295. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2001. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות21/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4028. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1999
קבלת תכנית19/01/1998