שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10618

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10618
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון עם חתימת אישור סמנכ"ל תכנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12203חלק38-39
12205חלק27-28, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2001תאריך פרסום: 03/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4983. עמוד: 2568. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים05/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/02/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/2000
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2000תאריך פרסום: 28/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4859. עמוד: 2783. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2000. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה22/04/1998
קבלת תכנית04/02/1998