שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה (מפעל פלדה), סכנין

תוכנית ג/ 11104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה (מפעל פלדה), סכנין
מספר: ג/ 11104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאת שטחים למגורים מלאכה ומסחר.
ב. הסדרת דרכים לתנועה מוטורית ולהולכי-רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק73-748-9, 11, 30, 75, 77, 79, 81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1465. שנה עברית: התשסא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/02/2001
פרסום לאישור בעיתונים21/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/10/2000
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות16/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3084. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/01/2000
קבלת תכנית02/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/08/1999